Privacyverklaring

Esther Huijsmans, gevestigd aan de Baroniestraat 22A, 3051 EE te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Esther Huijsmans
Baroniestraat 22A
3051 EE Rotterdam
https://www.estherhuijsmans.com

Esther Huijsmans is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via contact@estherhuijsmans.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Esther Huijsmans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@estherhuijsmans.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Esther Huijsmans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Esther Huijsmans analyseert jouw gedrag op de website om daar

mee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Esther Huijsmans neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Esther Huijsmans tussen zit.
Esther Huijsmans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ActiveCampaign en Mailchimp

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Esther Huijsmans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende verschillende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 5 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief:
Je kunt op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbriefsysteem verwijderen.

Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

Delen van persoonsgegevens met derden
Esther Huijsmans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Esther Huijsmans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Esther Huijsmans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies
Esther Huijsmans gebruikt Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers op de website komen, wat jouw surfgedrag op onze website is en via welk kanaal je op onze website terecht bent gekomen. Dit helpt ons om te bepalen welke onderwerpen op onze website het meest interessant zijn.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en e-mailadres maar is om advertenties op jouw profiel af te stemmen zodat deze zo relevant mogelijk zijn. 

ActiveCampaign
Esther Huijsmans gebruikt ActiveCampaign voor het versturen van nieuwsbrieven. ActiveCampaign houdt bij wie vanuit de nieuwsbrieven de website bezoekt. Zo is bekend of een e-mailcampagne succesvol is.

Mailchimp
Esther Huijsmans gebruikt Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp houdt bij wie vanuit de nieuwsbrieven de website bezoekt. Zo is bekend of een e-mailcampagne succesvol is.

Facebook pixel
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebookbezoekers www.estherhuijsmans.com bezoeken. Op basis daarvan kan er geadverteerd worden voor deze specifieke doelgroep.

Social media buttons
Esther Huijsmans gebruikt social media buttons om in contact te komen met ons en de geplaatste berichten te delen op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Esther Huijsmans heeft geen inzage in de gegevens die deze social media verzamelen.

Lees de privacy policy van Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

Affiliate marketing
Esther Huijsmans maakt gebruik van affiliate links. Als jij een aankoop doet via deze website, ontvangen wij mogelijk een kleine commissie. Hieraan zitten voor jou geen kosten verbonden. Wij gebruiken deze commissie voor het onderhoud en verbetering van de website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esther Huijsmans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@estherhuijsmans.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Esther Huijsmans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Esther Huijsmans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@estherhuijsmans.com.